Fysiotherapie in de thuiszorg

Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven. Tegenwoordig is dit ook allemaal mogelijk. De verpleging komt aan huis, er is hulp in het huishouden, maaltijden worden kant-en-klaar aangeleverd, etc. En zo is er ook fysiotherapie aan huis.

Fysiotherapie in de thuiszorg is niet voor iedereen die geen zin heeft om naar de praktijk te komen, maar vooral voor een aantal doelgroepen die moeilijk naar de praktijk kunnen komen of waarbij het nodig is om de thuissituatie te bekijken. Denk daarbij aan de doelgroepen ‘Kwetsbare ouderen’, ‘Chronisch zieken’, ‘Terminale patiënten’ en ook de ‘Mantelzorg(st)ers’.

Fysio in Middelharnis | Fysiotherapie Moniek van Gilst (Goeree-Overflakkee)

Fysiotherapie in de thuiszorg is gericht op fysiotherapie bij de mensen aan huis. Het gaat daarbij vooral om een aantal doelgroepen die niet naar de praktijk kunnen komen of die problemen hebben in de thuissituatie. De fysiotherapeut in de thuiszorg kijkt niet alleen naar een specifieke klacht voor de fysiotherapie, maar heeft een veel bredere kijk op de situatie.

Zo wordt er gekeken hoe de patiënt zich in huis beweegt, wat de mogelijkheden thuis zijn maar ook of er misschien andere disciplines bij betrokken moeten worden (denk aan ergotherapie voor aanpassingen of cognitieve training, logopedie voor het spreken of slikken, thuiszorg voor de zorg).

Fysiotherapie in de thuiszorg is vooral bedoeld voor de doelgroepen ‘Kwetsbare ouderen’, ‘Chronisch zieken’, ‘Terminale patiënten’ en ook de ‘Mantelzorg(st)ers’. De klachten of problemen die daarbij kunnen horen zijn bijvoorbeeld:

– Moeite met aan- en uitkleden / douchen
– Moeite met opstaan uit de stoel / lopen/ traplopen
– Valneigingen / al eerder gevallen / verminderde balans
– Pijn tijdens (langdurig) zitten/liggen (bij chronisch zieken/ terminale patiënten)
– Moeite met de ademhaling (bij chronisch zieken/ terminale patiënten)
– Overbelasting mantelzorg(st)er

Tijdens het eerste consult wordt er een algemene screening en onderzoek afgelegd. Hier komen de volgende aspecten aan bod:

– (val)risico’s
– (over)belasting mantelzorg(st)er
– functioneel onderzoek binnen context van woonomgeving
– lichamelijk onderzoek
– eventueel extra specifiek onderzoek

Als dit afgerond is neemt de fysiotherapeut samen met de patiënt en eventueel familie / mantelzorg(st)er de behandeldoelen door. Als men nodig vindt dat er meerdere disciplines bij moeten komen wordt hier zo snel mogelijk contact mee opgenomen. Door de juiste samenwerking tussen huisartsen, thuiszorgverpleegkundige, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, familie, etc. kan de patiënt optimaal worden behandeld.

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering.

De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar

De thuiszorgfysiotherapeut Fysio Moniek van Gilst heeft de cursus ‘Fysiotherapie in de Thuiszorg’ afgerond. Het concept fysiotherapie in de thuiszorg is in 2004 geïntroduceerd.

De fysiotherapeut leert naast de algemene screening en onderzoeken ook te kijken naar de omgeving van de patiënt en kan signaleren als er hulp nodig is vanuit een andere discipline.

U wordt geholpen door Moniek van Gilst.

Fysiotherapie in de thuiszorg nodig?

Wacht niet langer en neem contact op met Fysiotherapiepraktijk Moniek van Gilst. Wij adviseren u omtrent uw situatie. Bel ons op 0648078314 om een afspraak te maken. Onze deskundige fysiotherapeuten helpen u graag.