Bekkenbodemtherapie

Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten is bedoeld voor mensen van wie de klachten het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn. Vaak begint het met een ‘klein geheimpje’. Zomaar een paar druppels urine verliezen tijdens inspanning, de ontlasting niet op kunnen houden of juist moeilijk kwijt kunnen. Het zijn geen leuke gespreksonderwerpen voor aan de koffietafel. Velen schamen zich ervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan, niet meer te sporten. Het zelfrespect neemt af, evenals het zelfvertrouwen, de sociale contacten lijden eronder. Kortom, velen zien de kwaliteit van hun leven verminderen. Een ding is echter zeker: schaamte is in deze een slechte raadgever.

In veel situaties zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden. Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet.

Fysio in Middelharnis | Fysiotherapie Moniek van Gilst (Goeree-Overflakkee)

De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als de klachten te maken hebben met een verkeerde samenwerking tussen bekkenbodemspieren, het middenrif en de buikorganen. Hij of zij verhelpt of vermindert de functiestoornis van de bekkenbodem met advies over onder andere ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Oefeningen ter bewustwording aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren. Hierin speelt uzelf een actieve rol.

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de bekkenbodem kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloedt. Daarbij kunt u denken aan:

– ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stressincontinentie)
– veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
– ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie)
– het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
– verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
– pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
– pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
– begeleiding voor en na operaties in de onderbuik

Of bekkenbodemtherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor bekkenbodemtherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken.

Als er een indicatie is voor bekkenbodemtherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Het is ook mogelijk dat de huisarts of specialist u ook verwijst naar de fysiotherapeut. Er vindt dan geen screening plaats door de fysiotherapeut, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering.

De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

U wordt geholpen door Moniek van Gilst.

Bekkenbodemtherapie nodig?

Wacht niet langer en neem contact op met Fysiotherapiepraktijk Moniek van Gilst. Wij adviseren u omtrent uw situatie. Bel ons op 0648078314 om een afspraak te maken. Onze deskundige fysiotherapeuten helpen u graag.