Fysiotherapie bij oncologie

De fysiotherapeut krijgt steeds meer te maken met de zorg aan patiënten met oncologische aandoeningen. Het is een patiëntengroep die steeds groter wordt in de Nederlandse gezondheidszorg en samenleving. De oorzaken hiervoor zijn:

– de toenemende vergrijzing: hierdoor neemt ook het aantal patiënten met oncologische aandoeningen toe;
– de verbeterde diagnostiek: hierdoor wordt steeds vroeger oncologische aandoeningen opgespoord en nieuwe vormen van kanker ontdekt;
– de betere behandelmethoden: hierdoor neemt ook het aantal patiënten toe dat voor kanker behandeld wordt of een kankerbehandeling ondergaan heeft. Kanker krijgt steeds meer het karakter van een chronische ziekte.

Fysio in Middelharnis | Fysiotherapie Moniek van Gilst (Goeree-Overflakkee)

De oncologische fysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met kanker. Om deze patiëntengroep goed te kunnen begeleiden, zijn kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. Door de kanker of door de medische behandeling van de kanker kunnen bewegingsproblemen ontstaan. De oncologische fysiotherapeut richt zich onder andere hierop. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met overige problemen die kunnen optreden bij deze patiëntengroep. Denkt u hierbij aan:

– pijn;
– stijfheid van gewrichten en spieren;
– littekenweefsel;
– spanningsklachten;
– conditieverlies;
– (extreme) vermoeidheid;
– Lymfoedeem (vochtophoping)

Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen ook psychische en sociale factoren een rol. De oncologische fysiotherapeut biedt een luisterend oor en coacht de patiënten binnen zijn/haar vakgebied. Daar waar nodig zal overleg met de arts/specialist plaatsvinden om extra benodigde specialistische hulp in te schakelen (psychosomatische therapeut, psycholoog, diëtist) om optimale hulp te bieden.

De therapie richt zich op alle oncologische patiënten die door de kanker of door de medische behandeling van de kanker bewegingsproblemen hebben gekregen.

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor oncologische fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken.

Als er een indicatie is voor oncologische fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De oncologische fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de oncologische fysiotherapeut of er andere lichamelijke problemen zijn die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut (ook voor fysiotherapie aan huis). Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk net als voor aan huis behandeling.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering.

De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeuten in de Oncologie hebben na de basisopleiding fysiotherapie (HBO) een erkende vervolgopleiding gevolgd: “De fysiotherapeutische benadering hoe om te gaan met oncologische patiënten”.

U wordt geholpen door Moniek van Gilst.

Fysiotherapie bij oncologie nodig?

Wacht niet langer en neem contact op met Fysiotherapiepraktijk Moniek van Gilst. Wij adviseren u omtrent uw situatie. Bel ons op 0648078314 om een afspraak te maken. Onze deskundige fysiotherapeuten helpen u graag.